Bomi Group > Hizmetler > Konsinye Stok

Saha KonsinyeStok Envanteri

2006’dan beriBomi, sevkiyatta yer alan ekipmanların ve hastanelerde geçici kullanıma verilen malların sayımı ve kayıt altına alınmaları için GECOS olarak anılan özgün yönetim sistemi ve uzmanlaşmış ekipleriyle envanter çalışmaları yapmaktadır.

Konsinye Stok sözleşmesi, müşterinin ihtiyaca göre deposundan hemen çıkartması gereken tıbbı ürünleri belirlemesini ve ilgili faturayı kullanımdan sonra almasını sağlamaktadır. Bu tür sözleşmeler kullanan tüm tedarikçiler faturalandırılmamış ürün, siparişi verilmemiş ürün ve süresi dolmuş vs ürünler gibi sorunların son derece farkındadır.  

Saha Konsinye Stok Envanteri hizmeti müşterinin stok düzeyleri ve hesabın tutması gibi konularda değerlendirme yapabilmesi için, sevkiyat deposunda envanter denetimi gerçekleştirmesini sağlar. Bu hizmet, müşteriler için en önemli yerler olan hastanelerde de düzenli aralarla sağlanabilir. Bu durum  müşterilerin atık oluşumunu azaltır, ürün rotasyonunu arttırır, son kullanım tarihi geçmiş ürünler minimize edilir ve tıbbi cihazların tekrardan siparişi için gereken süreyi azaltır.

Gerçekten, dolaşımdaki sermayenin `’ının kontrol edilmediği yerler olan hastanelerde çalışan sermayenin büyük bir kısmı bloke olmaktadır. Bunun karşılığında, hem finansmanı hem de bir hastanenin düzgün şekilde işleyişini etkileyen gizli maliyetler ortaya çıkmaktadır.

Büyük denetim şirketleri bu hizmeti üçüncü parti envanter çalışması olarak adlandırmaktadır. Bu  durum  GECOS sistemi tarafından fark edilmekte yani, ön yargısız ve doğru bir şekilde mallar sayılmaktadır. Bomi denetçiler, yöneticiler vs. ile yapılan toplantılar sırasında müşterilere destek sunabilmektedir.

Son yıllarda, Bomi İtalya çapında yaklaşık 250 kamu ve özel hastanelerinde envanter çalışması yaparak ortopedi (protez, omurga, travma), kardiyoloji, oftalmoloji ve genel cerrahi alanlarında 550 adet envanter sayımı gerçekleştirmiştir.

Saha Sevkiyat Stok Envanteri süreci ISO 9001: 2008 sertifikalıdır.

Ödünç Kit Yönetimi

Özellikle ortopedi (travma, omurga, protez)  alanında faaliyet gösteren tıbbi cihaz üreticileri, kit rotasyonu anlamında kitlerin yönetimi sorunu; müşterilerin gittikçe artan taleplerini yerine getirme sürecindeki maliyetler ve harcama incelemeleri nedeniyle azalan gelir gibi sorunlara aşinadır. Bomi, yıllara dayanan deneyimi sayesinde Ödünç  kit yönetimi  açısından güvenilir bir ortaktır. Bu bilgi, şirketin basit bir süreç izlemesine, son teknoloji ekipmanlar ve her zaman sevkiyat bilgilerini kontrol eden bir yönetim sistemini kullanmasına ve hata olasılığını aza indirmek için bir kontrol sistemi uygulamasına neden oldu.

Ödünç kit yönetimi hizmetimiz şirketin Vaprio ve Roma’daki depolarında bulunmaktadır. Ödünç faaliyetleri açısından en önemli yerlere yakın olmak için yapılmış stratejik bir tercihtir bu. Ek olarak, Bomi aynı zamanda üst düzey performansı bir yandan muhafaza ederken bir yandan da çok kısa bir süre içerisinde kit yönetimi için off-shore merkezler açabilmektedir.

Ödünç  Kit Yönetim süreci:

KİTİN HASTANEDEN ALINMASI

 • Kitler, bulunduğu yerin cerrahi programlarına göre hastanelerden toplanır

DEKONTAMİNASYON

 • Mikrobiyolojik kalıntıları ortadan kaldıran özel ekipman ve ürünler kullanarak kit yıkanır
 • Dekontaminasyon kanıtı olarak bir sertifika yayınlanır

KONTROLLER VE YENİDEN STOKLAMA

 • Kitlerin işlevsel/fonksiyonel kontrolleri yapılır
 • Kitte varolan  ürünlerin defoları veya uygunsuzlukları belirlenir
 • IT sistem desteğiyle kit yeniden tamamlanır

HASTANEYETESLİMAT

 • bulunduğu yerdeki cerrahi programlarına göre, hastanelerden kitler alınır
 • Sterilize edilmesi ve sabah ameliyatlarında kullanılması için 08.30’dan önce teslim edilir
 • İlgili merkeze veya müşterinin belirttiği isimdeki şahsa teslim edilir

Bu süreçler ISO 9001:2000 sertifikalıdır ve faaliyetler  imalatçı gerekliliklerine ve güncel düzenlemelere uygundur.

Uydu Stok Çözümü

Uydu stok hizmeti, tıbbi cihaz üreticilerinin sevkiyat stoğundaki ekipman miktarını azaltmasına imkan sağlar. Bu durum özellikle hastanede bulunmasına gerek olmayan ancak tek bir stokta biriktirilebilen ekipmanlar için uygundur. Gece veya gündüz her an belirlenen teslimat tarihine kadar teslim edilir. Bomi aynı zamanda uydu stokları kullanarak imalatçıyı kurumsal model tasarımı aşamasında da destekler.

Bu hizmet şu avantajları sağlar:

 • Sevkiyat deposundaki ürünlerin miktarını sıfırlar veya azaltır
 • Teknisyen depoları ve satış gücü depolarını merkezileştirir ve kontrol eder
 • Hem müşteriye hem de satış gücüne doğru ve zamanında bilgi vererek optimal stok yönetimi sağlar
 • Talep geldikten sonraki 2 saat içerisinde 7 gün 24 saat boyunca acil teslimatlar Roma ve Milano arasında yapılmaktadır
 • Depoya malların kontrollü bir şekilde girmesi teknisyenlere ve satış gücüne malları bulundukları yerde teslim alma imkanı verir

Web-Yazılım Gecos

gecos_software

Software Gecos

Web temelli bir yazılım olan Gecos, burada adı geçen tüm hizmetlerin yönetimi için bir platformdur. Daha da spesifik açıklamak gerekirse, Gecos Envanter Sistemi kurum içerisinde IT Departmanı tarafından planlama, envanter yönetimi ve hesapların tutması için geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak, gerçekleştirilen envanter sonuçlarını görebilmeleri için, müşteriler sisteme erişebilmektedir. Gecos:

 • Bomi IT Departmanı tarafından kurum içinde geliştirilmiş bir yazılımdır
 • Üzerinde barkod olan ürünleri okur ve insan hatası riskini en aza indirir
 • Sahada mutabakat  için bireysel raporlar üretir (her malzeme, parti ve hareket dokümanı için)
 • Envanter sonuçları web temelli sistem üzerinden sayımdan sonraki 24 saat içerisinde yayımlanır