Bomi Group > Küresel Kalite

Sertifikasyon

Logo BSI 18001Logo_BSI_9001_13485

Ağın amacı, yüksek kalite standartlarındaözel sağlık hizmetleri sunmak ve sürekli olarak elde edilen müşteri memnuniyetini arttırabilmektir.

Bu hedefi başarabilmek için, sürekli olarak işimizin her yönünü iyileştirmeye çalışan küresel bir kalite stratejisi belirledik. Bu stratejinin bir gereği olarak tüm validasyon, kontrol ve kalite süreçleri müşteriler tarafından denetlenecek, harici kurumlarca sertifikalandırılacak ve ürünlerin aynen muhafazası, kullanımı ve satışının garantilenmesinde temel bir rol oynayacaktır.

Yönetim süreci

Yönetim süreci,titizlik gerektiren medikal ve tanı ürünlerine göre tasarlanmış olup şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Müşteriye özel mal kabulü ve her müşteriyle sabit iletişim noktası
 • Oda sıcaklığında ve kontrollü sıcaklıkta depolama
 • Referansların, partilerin, son kullanma tarihlerinin ve miktarların kontrol edilmesi
 • ISO 13485:2003 sertifika kapsamında kitlerin bir araya getirilmesi (talep üzerine)
 • Paketleme, sürekli ürün kontrolü ve dikkatli bir şekilde tekrar paketleme
 • Gerekli dokümanlarla tamamlanmış sevkiyat yönetimi
 • Hastanelere, laboratuarlara, kliniklere ve eczanelere teslimat ve takip; online kayıt ve takip sistemi kullanımı

Uygunluğun izlenmesi

Süreç uygunluk izlemesi, medikal sektörde kaliteyi korumak için tasarlanmıştır. İstatistiki yöntemleri temel alır (hizmet kalite endeksi, nakliye kalite endeksi, KPI) ve şu şekilde gerçekleştirilir:

 • İç denetim
 • Şirket içinde veya  müşteriler ya da sertifikasyon şirketleri tarafından tespit edilen uygunsuzluk ve şikayetlerin yönetimi
 • Müşterilerle yapılan toplantılar ve düzenli konferans çağrılarıyla sürekli olarak müşteri memnuniyetinin görüntülenmesi ve izlenmesi
 • Operatörlerin sürekli eğitimi ve anket veya mülakat yoluyla performanslarının değerlendirilmesi
 • Süreç değişim yönetimi
 • Süreç risk analiz değerlendirmesi
 • Kontrollü sıcaklıkta depolama sürecinin validasyonu
 • Kullanılan yazılımın validasyonu

Raporlama ve Kilit Performans Göstergeleri

Proses uygunluğunun görüntülenmesi , ürünlerin olduğu gibi saklanması ve sunulan hizmetlerinin kalitesini muhafaza etmek için tasarlanmış prosedürlerin temel bir parçasıdır. Her müşteriye, talebi üzerine düzenli raporlar sunulur. Bu raporlarda şunlar yer alır:

 • Siparişin alındığına dair onay
 • Sipariş hazırlama süreleri
 • Kurum içi aktivite kalite istatistikleri
 • Nakliye kalite ve teslimat süresi istatistikleri

Ayrıca, gerçekleştirilen işin etkililiği ve verimliliğini değerlendirmek için ve yukarıda ana hatları belirtilen hedeflerin ne kadar tutturulduğunu göstermek için, aşağıdaki kilit performans göstergelerini (KPI) oluşturduk:

 • Ürün teslim alımı ve konfirmasyon sürelerinin izlenmesi
 • Sipariş hazırlık süreleri
 • Uygun finansal değerlendirmeleri yapılmış envanterlerin rotasyonu
 • Nakliye kalitesi ve teslimat süre istatistikleri
 • Özel raporlar

Son olarak, şirketimizin ve bizimle çalışanların daha da büyümesi için, operasyonlarımızda kazan-kazan mantığı öne çıkmaktadır: müşterilerimizin başarısı bizim başarımızdır; sürekli bilgi ve deneyim paylaşımı için fırsat yaratıyoruz,bu da sonuna kadar değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.