Bomi Group > Teknoloji ve AR≥

Bilgi sistemleri

Kalitenin pekiştirilmesi   ve sunulan hizmetin güçlendirilmesi için sürekli olarak BİT araçları ve çözümlerine yatırım yapmanın esas olduğuna inanıyoruz. Grubumuz bir bütün olarak bu hedefi göz önünde bulundurarak ileri düzeyde bir platform geliştirmiştir. Bu platform müşterilerimizin IT  sistemleriyle Bomi’yi bağlar ve web üzerinden gerçek zamanlı bilgi sağlar. Böylece, prosedürler ve süreçler sadeleşir, maliyetler azalır; üretkenlik, verimlilik ve izleme artar.

Yazılımımız yıllardır bizimle çalışan yüzlerce şirketin gerekliliklerinin derinlemesine analizi sonucunda araştırılıp geliştirilmiştir. Sağlık sektöründeki ürünlerin doğasına özgü faaliyetlerin neredeyse hepsi WMS tarafından yönetilmektedir.

.Hepsi en popüler ERP’ler (SAP, BPC S, Movex, JD Edwards, MFG Pro, Oracle..)ile etkileşebilen sayısız farklı çözüm sunabilmekteyiz. Ayrıca, uygulamalarımız müşterilerimize şu süreçlerde de yardımcı olabilmektedir: Yönetim değişikliği, İşletme/faaliyet tabloları, şikayet yönetimi,  ve İzleme & Takip.

İş devamlılığı

Bomi tam kapsamlı afete karşı korunma sistemiyle donatılmıştır.Sunucular şirketin depolarından 20 km ötede “sunucu çiftliklerinde” bulunmaktadır. Bu da  çevresel afetlerle alakalı riskleri minimize etmemizi sağlıyor.  Bazı ülkelerde, gerçek zamanlı güncelleme sağlayan aynalama sistemi ve fiber optik veri iletim hatları yanında iki çiftlik kullanılmaktadır.

Tedarik zinciri görünürlüğü & entegrasyon

Katma değerli hizmet sunmak ve hizmet, sipariş ve lojistik yönetimi geliştirmek için tedarik zinciri görünürlüğünü destekliyoruz. Bunu müşterilerimize açtığımız web portalı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu platform izleme & takip, şikayet yönetimi hizmetleri sağlamakta ve kilit performans göstergelerinin (KPI) paylaşımını kolaylaştırmakta ve tüm bu bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Bunun karşılığında, belirlenen hedeflerimizi ne kadar tutturduğumuzu değerlendiriyor ve tamamlanmış bir işin etkililiğini ve verimliliğini ölçebiliyoruz.

AR&GE

Radyofrekans kullanımının konsolidasyonuna ek olarak, hem bağımsız olarak hem de müşterilerimizle ortaklaşa araç yer tespiti kullanımını optimize etmeye devam ediyoruz. Bu durum da soğuk zincir yönetimini desteklememize ve yeni web ve mobil çözümler tasarlamamıza izin veriyor. Böylece, beklenmeyen siparişleri tamamlayabiliyor ve talepteki değişikliklere yanıt verebiliyoruz.

Özel hizmetler

Ürünlerin “konsinye” olarak  satıldığı şirketlere ve hastanelere özel bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmetin bir gereği olarak,amaca özel ve bağımsız bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş özgün bir yazılım kullanıyoruz.  Gecos adı verilen bu yazılım ameliyathanelerdeki ve/veya hastane birimlerindeki mevcut stokları yönetmektedir. Böylece, şirketlere ve hastanelere ellerindeki stokların tam bir resmini gerçek zamanlı olarak sunmaktadır. Uzmanlaşmış ekiplerimiz aynı zamanda envanter hizmeti sunmakta olup envanter çalışmasını birebir kendileri sahada, hastanelerde gerçekleştirmektedir.