Bomi Group > Hizmetler > Sanal Şube

Giriş

Medikal teknolojiler piyasası küresel bir piyasa olarak bilinmektedir.

Rekabet edebilir olmak ve büyümek için, şirketlerin gittikçe artan bir oranda yalnızca iç piyasada değil aynı zamanda tüm piyasalarda bulunması, ilk oluşumu onların gerçekleştirmesi ve üretim merkezlerine yakın olmaları gerekmektedir.

Özellikle KOBİ’ler için uluslar arası bir mevcudiyet oluşturmak genelde çok büyük miktarda paraların ortaya konmasını gerektirir ve ihracat yapılmak istenen piyasalara erişim kurallarını anlayabilmek gerekir. Bu kurallar teknik veya mali yapıda olur ve doğru şekilde yorumlanmazsa, üstesinden gelinmesi zor engellerle karşılaşılır.

Aslında, AB dışındaki hemen hemen tüm ülkelerin düzenlemeleri, hem cihazların yerelde kayıt altına alınmasını hem de söz konusu cihaz türüne göre değişen gümrük tariflerinin ödenmesini ve ithalat statüsünün bilinmesini gerektirir (mamül, yarı mamül veya dökme ürün). Bir başka önemli sorun ise etiketleme sorunudur. Her ülkenin ulusal dilinde etiketlerin basılma zorunluluğu ve yerel standartlara göre genelde bazı ek bilgilerin eklenmesi söz konusudur.

Düzenleme hususlarının çözülmesine ek olarak, ihracat yapmak isteyen her şirketin başarısı için son derece önemli bir başka alanı da yönetmesi gerekir; pazarlama ve ticari faaliyetler. Aynı zamanda, herhangi bir piyasada doğrudan mı dolaylı mı bulunacağını tercih etmesi ve her iki opsiyonun da avantaj ve riskleri ile maliyetlerini değerlendirmesi gerekir.

Bomi Sanal Şube önerisi

Bomi operasyonel üssünün bulunduğu ülkelere ihracat yapan şirketlere inovatif bir hizmet sunmaktadır. Bu da şirketlerin hızlı bir şekilde kendi saha operasyon üssünü kurmasını ve danışman desteği almalarını sağlar. Hizmetlerin amacı şirketlerin piyasa erişimi için gereken tüm izinleri almasına ve kısa sürede operasyonel olmasına yardımcı olmaktır.Bomi Sanal Şube önerisi, tüm şirketlere Bomi’nin olanaklarından faydalanarak bulundukları yerin tüzel kişiliklerinden birini aktive etme olanağını sunmaktadır. Şirketler, aynı zamanda hali hazırda alınmış tüm lojistik izinlerden yararlanabilmekte ve destek için konsolide bir danışmanlar listesine dönebilmektedir. Böylece mümkün olan en kısa sürede ürünleri ithal etmek ve pazarlamak için gereken izinlerin alınması sağlanır ve en rekabetçitarife ve ücretleri bulmak için en iyi yolu tespit etmelerine yardımcı olunur. 

Bomi’nin sunduğu diğer hizmetlerle beraber, Sanal Şube şirketlerin aşağıdakilere ivedi bir şekilde erişimini sağlar:

 • Depo yönetimi
 • Envanter kontrolü ve garantilemesi
 • Nakliye
 • Cihazların “ulusallaştırılması”
 • Ulusal standartlara göre yerel dilde tekrardan etiketleme
 • Kit hazırlama
 • Sipariş girilmesi
 • Faturalandırma
 • Sevkiyatta cihazların yönetimi
 • Ameliyathanelere sevkiyat ve ameliyathanelerden teslim alım da dahil olmak üzere cerrahi cihazların elleçlenmesi
 • dekontaminasyon,cerrahi enstrümanların yıkanması ve kontrolü
 • özel 7/24 hizmetler

IT Desteği

Bomi tarafından doğrudan yönetilmekte olan  IT sistemi tarafından tüm faaliyetler desteklenmektedir. Sistem kendine özel, sertifikalı ve çok dilli yazılımları kullanmaktadır. Tüm şirketlerin ERP’siyle arayüz olarak etkileşmektedir ve yazılım kontrollü ve korumalı bir ortamdır.

Bomi depolarının ve yukarıda geçen faaliyetlerin yönetimi konusunda kendisine güvenen tüm müşterilere, alıcı ve teslim edilen ürüne göre detaylı istatistiki veri hizmeti, teknik yardım sunan yerler ve cihaz bakım desteği vermektedir.

Tüm bu faaliyetler daima lojistik operasyonlarının bir sonucu olarak çıkan ambalajlar ve atıkların bertarafına dair çevre standartlarına tamamen uyularak gerçekleştirilir.

Ek Hizmetler

Bomi, tüm müşterilerine nitelikli danışmanlar ağını açabilmektedir. Bu danışmanlar, şu hizmetleri sağlamaktadır:

 • Muhasebe
 • İdare
 • Vergilendirme
 • İK
 • Geri ödemeler
 • Kredi alma
 • Ürünlerin kaydı

Bu uzmanlaşmış danışmanlar bayi ve/veya nitelikli personel arayışını yardımcı olması için de kullanılabilir. Bu hizmetlerden istifade eden şirketler, endişe etmeksizin dikkatlerini ve kaynaklarını piyasaya ve ticari faaliyetlere vermektedir. Sadece değişken operasyonel maliyetleri ödeyerek kendi saha şubelerine sahip olabilmekteler. Müşteri tarafında sabit bir operasyon maliyeti doğmamakta ve kendi ürününün yönetimi konusunda 0   kontrol sağlanmaktadır.

Bomi teklifinin avantajları

Özet olarak, Bomi Sanal Şube teklifi şunları sağlar:

 • Piyasaya erişim sürecinin kısalması
 • Maliyetlerin azaltılması ve kontrolü
 • Operasyon ve büyüme açısından maksimum esneklik
 • Yerel kanunlara uyum ve kalite garantisi